ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

Документите за кандидатстване се подават в сградата на ЧПГИТКН – Учебен корпус на Технически университет – гр. Варна, 3-ти етаж.

Онлайн заявление за кандидатстване в ЧПГТИКН: bit.ly/2VOINP2 или от тук

За учебната 2019/2020 година  Частна професионална гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки обявява свободни места за прием на ученици в 8. клас:

 1. Специалност Системно програмиране – Вариант В2 – трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език – дневна форма на обучение - 7 места платена форма
 2. Специалност Възобновяеми енергийни източнци – Вариант В2 – трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език – дневна форма на обучение - 5 места  (без такса на обучение)
 3. Специалност Промишлена естетика и дизайн – Вариант В2 – трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език – дневна форма на обучение - 6 места  (без такса на обучение)

 

 

Необходими документи за записване на ученици приети след VII клас:

 1. Служебна бележка с резултатите от НВО - оригинал 
 2. Свидетелство за основно образование - оригинал
 3. Заявление за записване - бланка на гимназията - предоставя се при записването
 4. Договор за обучение в ЧПГИТКН - бланка на гимназията - предоставя се при записването
 5. Формуляр на ученика - бланка на гимназията - предоставя се при записването.
 6. Декларация за обработване на лични данни - предоставя се при записването.
 7. Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването (издава се от личния лекар)

Документите се подават от учениците в присъствието на техен родител.

При подаване на документите кандидатите представят за сверяване оригиналите на документите.

 

Финансови условия


Специалности: Системно програмиране и Автоматизирани и роботизирани системи са платено обучение с годишна такса 3 500 лв., платима на две вноски – 2000 лв. при записване и 1500 лв. до 31 януари 2020 г.


Банкова сметка:
Получател: Частна професионална гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки
International ASSET  BANK
Клон Варна
IBAN: BG63 IABG7479 1000 3017 01
BIC: IABGBGSF
Заплаща се в лева

 

Свободни места за 9. клас през учебната 2019/2020 година

За учебната 2019/2020 година  Частна професионална гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки обявява свободни места за прием на ученици в 9 клас:

 1. Специалност Системно програмиране – Вариант В2 – трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език – дневна форма на обучение - 3 места платена форма
 2. Специалност Възобновяеми енергийни източнци – Вариант В2 – трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език – дневна форма на обучение - 2 места  без такса на обучение

Избираеми часове – Теория и практика на съответната професия

Приемане на документи и записване  от 8:30 до 16:30 часа в Сградата на ЧПГИТКН, етаж 3, стая 305

 

Финансови условия

Специалност Системно програмиране е платено обучение с годишна такса 3 500 лв., платима на две вноски – 2000 лв. при записване и 1500 лв. до 31 януари 2020 г.

Банкова сметка:
Получател: ЧПГ по инженеринг, технологии и компютърни науки
International ASSET  BANK
Клон Варна
IBAN: BG63 IABG7479 1000 3017 01
BIC: IABGBGSF
Заплаща се в лева