За учебната 2018/2019 година  Частна професионална гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки обявява свободни места за прием на ученици в 8 клас:

  1. Специалност 5220308 Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) – Вариант В2 – трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език – дневна форма на обучение, съгласно рамков учебен план, утвърден със Заповед No РД09 – 4454/31.08.2017г. - 4 места без такса за обучение
  2. Специалност 4810201 Системно програмиране – Вариант В2 – трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език – дневна форма на обучение, съгласно рамков учебен план, утвърден със Заповед No РД09 – 4138/29.08.2017 г. - 6 места платена форма

Избираеми часове – Теория и практика на съответната професия;

Факултативни часове – Първи чужд език и Информационни технологии.

Приемане на документи и записване  от 8:00 до 15:30 часа в Сградата на ЧПГИТКН, етаж 3, стая 302, тел. 0899908366

 

Финансови условия


Специалност Системно програмиране е платено обучение с годишна такса 3 500 лв., платима на две вноски – 2000 лв. при записване и 1500 лв. до 31 януари 2019 г.
Специалност Възобновяеми енергийни източници е без такса за обучение.

Банкова сметка:
Получател: ЧПГ по инженеринг, технологии и компютърни науки
International ASSET  BANK
Клон Варна
IBAN: BG63 IABG7479 1000 3017 01
BIC: IABGBGSF
Заплаща се в лева