Председател на Ученически съвет: Калоян Йорданов Василев - спец. ВЕИ

Заместник председател на Ученически съвет: София Йорданова Михайлова - спец. ВЕИ

Членове на Ученически съвет:

  1. Александър Тихомиров Трифонов - спец. Системно програмиране
  2. Добромира Християнова Миткова - спец. ВЕИ
  3. Филип Христов Христофоров - спец. ВЕИ