Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. - 04.11.2018 г. вкл.
– есенна
22.12.2018 г. - 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г.                                   – междусрочна
30.03.2019 г. - 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

28.06.2019 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)