Адрес на фирмата, която изработва униформите на учениците:
гр. Варна, кв. Аспарухово,
ул. „Кирил и Методий“ №24 ет.4, тел. 052/37 07 80

Работно време на фирмата от 8 до 17 часа.