Списък със задължителна литература за 8. клас

I. Античност

Старогръцка митология

 1.  „Митът за Прометей“
 2.  „Митът за Едип“
 3. „Троянски митологичен цикъл“

Старогръцка литература

 1. Омир – „Илиада” ( задължително да се прочетат  I песен,

                                   VI песен, XXII песен, XXIV песен)

 1. Сафо – любовна лирика (произведението „Любов“)
 2. Софокъл – „Антигона“

II. Средновековие

 Библия

 1. Стар завет – Библейски сюжети за грехопадението,

                           Каин и Авел, Мойсеевото законодателство

 1. Нов Завет – Евангелие на Mатей, Евангелие на Йоан

Старобългарска литература

 1.  „Пространно житие на Св. Константин – Кирил Философ”
 2.  Константин Преславски – „Азбучна молитва”
 3. Черноризец Храбър – „За буквите”

III. Ренесанс

 1.  Джовани Бокачо – „Декамерон” (Ден I, III новела „Притчата за трите пръстена“)
 2.  Мигел де Сервантес – „Дон Кихот” (I и VIII глава)
 3. Уилям Шекспир – сонети (Сонет 91 и Сонет 130)
 4.  Уилям Шекспир – „Хамлет”

Списък със задължителна литература за 9. клас

I. Просвещение

1. Джонатан Суифт – „Пътешествията на Гъливер“ (I глава от I част, I глава от II част)

II. Романтизъм

1. Джордж Байрон – „Дон Жуан“

2. Александър С. Пушкин – „Евгений Онегин“ (III и VIII глава)

III. Реализъм

1. Оноре дьо Балзак – „Дядо Горио“

2. Гюстав Флобер – „Мадам Бовари“ (VII глава от I част)

IV. Модернизъм

1. Шарл Бодлер – „Сплин“

2. Пол Верлен – „Есенна песен“

V. Българско възраждане

1. Паисий Хиляндарски – „История славянобългарска“

2. Петко Славейков – „Изворът на Белоногата“

3. Христо Ботев поезия:

– „Майце си“

– „Моята молитва“

– „Хаджи Димитър“

– „Обесването на Васил Левски“

– „Странник“

Публицистика: „Смешен плач“, „Политическа зима“. 

 

 

 

Списък със задължителна литература за 10. клас

Иван Вазов

 

           Из " Епопея на забравените". Стих. "Левски"

 

           Из "Под игото". Главите "Гост", "Новата молитва на Марка", " Пиянство на един народ"

 

Алеко Константинов        

 

           Из" Бай Ганьо.Невероятните разкази на един съвременен българин" : " Бай Ганьо се върна от Европа "

 

Пенчо Славейков

 

           "Cis moll"

 

Пейо Яворов

 

           "Арменци", " Две хубави очи", "В часа на синята мъгла"

 

Димчо Дебелянов

 

           " Да се завърнеш..."

 

Елин Пелин

 

" Гераците"

 

Гео Милев

 

           " Септември"

 

Христо Смирненски

 

           "Зимни вечери"

 

Атанас Далчев

 

           " Повест"

 

Йордан Йовков

 

           "Индже", "Албена"

 

Никола Вапцаров

 

           "Писмо"

 

Димитър Димов

 

           Из "Тютюн"- I и XVI глава от I част

 

Николай Хайтов

 

           " Дърво без корен"

 

Йордан Радичков

 

           „Нежната спирала“