Уважаеми преподаватели, родители и ученици!

Учебните занятия ще се провеждат дистанционно съобразно седмичната учебна програма.  Часовете ще започват в 8.30 часа и ще завършват в 13.00 часа, с продължителност от 30 минути и почивка от 10 минути. Ако учениците няма да имат час и това ще бъде упоменато. 

Часовете за следващите учебни дни, дистанционно ще се провеждат по следния график (до второ нареждане):

1 час - 8.30 - 9.00

2 час - 9.10 - 9.40

3 час - 9.50 - 10.20

4 час -10.30 - 11.00

5 час - 11.10 - 11.40

6 час - 11.50 - 12.20

7 час - 12.30 - 13.00

8 час - 13.00 - ФУЧ или индивидуални консултации след уговорка с преподавател

 

Следете сайта и електронния дневник на училището за актуална информация.