Учениците на Частна Професионална Гимназия по Инженеринг,  Технологии и Компютърни Науки могат да кандидатстват за стипендия, като подадат документите си на класния ръководител, в срок до 26.02.2020 година.

Прочетете повече:  Стипендии