I. Български език и литература

  1. Български език за 8. клас - автори: Маргарита Георгиева, Владимир Жобов, Димка Димитрова, Виолета Инева, издател: ИК ,,Анубис” ООД, 2017 г.
  2. Учебник по Литература за 8. клас – автори: Кирил Топалов и Ангел Малинов, издател: „Просвета Плюс” ЕООД, 2017 г.
  3. Христоматия по литература за 8. клас - автори: Калина Михова и Марин Гинев, издател: „Просвета - София” АД, 2017 г.

 

II. Учебник по предприемачество  за 8 клас– Предприемачество и мениджмънт, автор: Кирил Тодоров, издателство Мартилен, 2017 г.

 

III. Философия

  1. Учебник  по философия за 8 клас- автори: Галя Герчева - Несторова, Райна Димитрова, Румяна Тултукова, Бойчо Бойчев. Издателство "Педагог-6", Сф, 2017 .
  2. Учебна тетрадка по философия за 8 клас - автори:  Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова, Румяна Тултукова, Бойчо Бойчев. Издателство "Педагог-6", Сф, 2017 .

 

IV. Математика 

  1. Учебник по Математика за 8. клас – издателство Архимед, автори Здравка Паскалева, Мая Алашка, Пламен Паскалев, Райна Алашка, 2017 г.
  2. Учебна тетрадка №1 по Математика за 8. клас  – издателство Архимед, автори Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка, 2017 г.
  3. Учебна тетрадка №2 по Математика за 8. клас – издателство Архимед, автори Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка, 2017 г.

 

 
V. Учебник по Информационни технологии  за 8 клас – издателство Булвест 2000, автори: Галина Момчева, Елена Ковачева, и др.

 

VI. Анлийски език - http://www.longman-bulgaria.com/catalogue_details.php?view=1168&submenu=2

Учебната система FOCUS for Bulgaria За интензивно  изучаване на английски език в първи гимназиален етап

FOCUS for Bulgaria A1 - 

Учебник + Wordstore
Учебна тетрадка
Граматическа тетрадка
 
FOCUS for Bulgaria A2 - 
 
Учебник + Wordstore
Учебна тетрадка
Граматическа тетрадка
 
FOCUS for Bulgaria В1.1 - 
 
Учебник + Wordstore
Учебна тетрадка
Граматическа тетрадка
 
 

 За специалност: Възобновяеми енергийни източници и Промишлена естетика и дизайн:

VII. Учебник по материалознание - автори: Милчо Ташев, Павлинка Кацарова " Материали и заготовки  за 10-ти клас , Просвета София, 2002.

 

 За специалност: Системно програмиране:

VIII. Учебник по информатика за 8. клас – автори: Галина Димитрова Момчева – Гърдева, Тодорка Атанасова Глушкова и Росица Спасова Кузманова – Маринова. Издателство: Булвест 2000, 2017 г.