I. Български език и литература

  1. Учебник по Български език за 8 клас – издателство Просвета АзБуки, автори Милена Васева и Тина Велева, 2017 г.;
  2. Учебник по Литература за 8 клас –издателство Просвета плюс, автори- Кирил Топалов и Ангел Малинов, 2017 г.;
  3. Христоматия по литература – издателство Просвета, 2017 г.;
  4. Работни листове по БЕЛ за 8 клас – издателство Просвета, 2017 г.

 

II. Учебник по предприемачество  за 8 клас– Предприемачество и мениджмънт, автор Кирил Тодоров, издателство Мартилен, 2017 г.

 

III. Философия

  1. Учебник  по философия за 8 клас- автори: Галя Герчева - Несторова, Райна Димитрова, Румяна Тултукова, Бойчо Бойчев. Издателство "Педагог-6", Сф, 2017 .
  2. Учебна тетрадка по философия за 8 клас- автори:  Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова, Румяна Тултукова, Бойчо Бойчев. Издателство "Педагог-6", Сф, 2017 .

 

IV. Учебник по Математика за 8 клас– издателство Анубис, 2017 г.

 

V. Учебник по Информационни технологии  за 8 клас – издателство Булвест 2000, автори – Галина Момчева, Елена Ковачева, и др.

 

 За специалност: Възобновяеми енергийни източници:

VI. Учебник по материалознание - автори: Милчо Ташев, Павлинка Кацарова " Материали и заготовки  за 10-ти клас , Просвета София, 2002.

 

 За специалност: Системно програмиране:

VI. Учебник по информатика за 8 клас – автори: Галина Димитрова Момчева – Гърдева, Тодорка Атанасова Глушкова и Росица Спасова Кузманова – Маринова. Издателство: Булвест 2000, 2017 г.