1. Български език и литература – Зухран Кадиева
  2. Английски език – Есин Халид
  3. Математика – гл. ас. д-р Диана Кирилова
  4. Информационни технологии – д-р Елена Колева
  5. Философия – Емилия Бойчева
  6. Изобразително изкуство – Боян Янев
  7. Физическо възпитание и спорт – Валентина Георгиева
  8. Предприемачество – доц. д-р Сийка Демирова
  9. Материалознание – доц. д-р инж. Пламен Петров
  10. Увод в програмирането – инж. Нели Калчева
  11. Музика – Боян Дойчев