Прием за учебната 2020/2021 година

Приемът за учебната 2020/2021 година ще бъде организиран и проведен

от Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи.

Линк към сайта на гимназията: https://itpg-varna.bg/

Линк към фейсбук страницата на гимназията: https://www.facebook.com/PGKMKS/

За повече информация телефон: +359888005610

Вяра Дукова

Директор на ПГКМКС

 

Още от нашия празник

29 МАЙ - ПРАЗНИК НА ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНЖЕНЕРИНГ, ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

https://youtu.be/lbzUQfHxEBE

 

Нашият празник

 

Уважаеми колеги, скъпи родители и ученици,

За нас е чест да ви поздравим с двегодишния рожден ден на едно неповторимо варненско училище!
Поздравяваме ви ние, учителите, желаещи да ви предадем знания и да ви въоръжим с умения, приканващи ви всяка сутрин към активност и труд. Положеният труд се възнаграждава по достойнство! Талантът е важен, но още по-важни са постоянството и труда. Вие самите знаете колко труд ви коства постигането на вашите успехи. Поздравяваме ви, славни наши отличници, медалисти, участници в различни области с постиженията и ви пожелаваме успехите ви да се умножават в бъдещето!

Ще останем заедно под „крилото“ на нашето училище още месец – време, което ще посветим на учене за напредък. Лятото ни обещава активни забавления и мъдри прозрения! Още веднъж ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

https://www.facebook.com/pollyl71/videos/10216655035828810/

Обучение в електронна среда в ЧПГИТКН

Уважаеми преподаватели, родители и ученици,

Учебният процес в ЧПГИТКН продължава дистанционно при утвърдения график за обучение в електронна среда чрез средствата на информационните и комуникационните технологии.

Предоставям Ви линк на заповедта на министъра на здравеопазването № РД-01-268/15.05.2020 година:

 http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/15/zapoved-rd-01-268-15-05-2020_g_ocxxEM9.pdf

Национален конкурс "Куба - далечна и близка"

Удължава се крайният срок за изпращане на творбите за конкурса „Куба – далечна и близка“ до 22 май 2020 година.

Повече информация може да получите на следния линк: http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=18&lang=bg&id=4946

Национален конкурс "Детство мое - реално и вълшебно"

Удължава се срокът за изпращане на творбите за Национален конкурс за детска рисунка, компютърна рисунка и есе на тема „Детство мое-реално и вълшебно“ до 31.05.2020 г.

Повече информация за конкурса може да получите на следния линкhttps://bit.ly/2L0VTBA

 

ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ

 Заповед №РД 01-219/02.04.2020 г. до отмяната на извънредното положение работодателите да прилагат мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19.

Извънреден инструктаж във връзка със Заповед NoРД-01-124/13.03.2020 г. на МЗ с усложняващата се епидемична обстановка,свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и предписанията от ГИТ за предприети организационни и технически мерки за ограничаване на риска по работните места от разпространение на корона вирус.

Прочети още...

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн линия

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.

Прочети още...

Национален конкурс „Млади таланти“ 2020 година

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието и науката за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната.

Прочети още...

Професионалната гимназия към ТУ-Варна с амбиции за участие във FIRST Robotic Competition

Тридесет и четири ученици от 7 до 12 клас от 12 варненски училища се включиха в лятната школа по роботика, организирана от 8 до 12 юли от Технически университет – Варна и Частна професионална гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки към ТУ – Варна.

Прочети още...