Свободни места за 8. клас през учебната 2019/2020 година

За учебната 2019/2020 година  Частна професионална гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки обявява свободни места за прием на ученици в 8. клас:

  1. Специалност Системно програмиране – Вариант В2 – трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език – дневна форма на обучение - 7 места платена форма

 

Финансови условия

Специалности Системно програмиране e платено обучение с годишна такса 3 500 лв., платима на две вноски – 2000 лв. при записване и 1500 лв. до 31 януари 2020 г.


Банкова сметка:
Получател: ЧПГ по инженеринг, технологии и компютърни науки
International ASSET  BANK
Клон Варна
IBAN: BG63 IABG7479 1000 3017 01
BIC: IABGBGSF
Заплаща се в лева

Свободни места за 9. клас през учебната 2019/2020 година

 За учебната 2019/2020 година  Частна професионална гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки обявява свободни места за прием на ученици в 9 клас:

  1. Специалност 4810201 Системно програмиране – Вариант В2 – трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език – дневна форма на обучение, съгласно рамков учебен план, утвърден със Заповед No РД09 – 4138/29.08.2017 г. - 6 места платена форма

Избираеми часове – Теория и практика на съответната професия

Приемане на документи и записване  от 8:30 до 16:30 часа в Сградата на ЧПГИТКН, етаж 3, стая 305

 

Финансови условия

Специалност Системно програмиране е платено обучение с годишна такса 3 500 лв., платима на две вноски – 2000 лв. при записване и 1500 лв. до 31 януари 2020 г.

Банкова сметка:
Получател: ЧПГ по инженеринг, технологии и компютърни науки
International ASSET  BANK
Клон Варна
IBAN: BG63 IABG7479 1000 3017 01
BIC: IABGBGSF
Заплаща се в лева

 

Прием 2019/2020 година

ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

Документите за кандидатстване се подават в сградата на ЧПГИТКН – Учебен корпус на Технически университет – гр. Варна, 3-ти етаж.

Онлайн заявление за кандидатстване в ЧПГТИКН: bit.ly/2VOINP2 или от тук

Прочети още...

Професионалната гимназия към ТУ-Варна с амбиции за участие във FIRST Robotic Competition

Тридесет и четири ученици от 7 до 12 клас от 12 варненски училища се включиха в лятната школа по роботика, организирана от 8 до 12 юли от Технически университет – Варна и Частна професионална гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки към ТУ – Варна.

Прочети още...

"Лятна школа по роботика" в Технически университет - Варна, 2019 г.

"Лятна школа по роботика" в Технически университет - Варна, 2019 г.

http://bit.ly/2KEWgUD

Уважаеми родители, учители и ученици,
Технически университет – Варна и Частна професионална гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки към ТУ - Варна организират ЛЯТНА ШКОЛА ПО РОБОТИКА, която ще събере учители и ученици няколко дни, в които ще усъвършенстват заедно своите дигитални умения, ще развият алгоритмичното си мислене, ще работят в екип, ще се запознаят с различни начини на създаване и програмиране на роботи.

ЛЯТНА ШКОЛА ПО РОБОТИКА е безплатна и ще се проведе от 8 юли до 12 юли в Технически университет, град Варна, от 9:00 часа до 13:00 часа. В нея може да участват ученици от 7. до 12. клас, както студенти и преподаватели, като бъдещи ментори.

 

Прочети още...

Дни на отворените врати

Учениците от ЧПГИТКН в дни на отворените врати в ТУ - Варна.

Прочети още...

Занимания по интереси в ЧПГИТКН - школа по програмиране (Visual Basic for Applications)

Занимания по интереси в ЧПГИТКН - школа по програмиране (Visual Basic for Applications). Преподавател: инж. Никола Райков

Прочети още...

На пейнтбол с класа

 

Прочети още...

Занимания по интереси в ЧПГИТКН - школа по рисуване

Занимания по интереси в ЧПГИТКН - школа по рисуване. Преподавател: художника Боян Янев. Предстояща лятна школа по рисуване за деца и възрастни в ЧПГИТКН - записване на тел. 087 831 8660.

Прочети още...

БЛАГОСЛОВЕНА БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ от Добромира Християнова Миткова - 15 г

БЛАГОСЛОВЕНА БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ

Добромира Християнова Миткова -15 г.

Благословена, свидна, българска земя

с най-прекрасната и най-красива,

лазурна, морска синева на нашата Земя!

На север, Дунав величествено се синее

и всеки българин с възхищение,

за красотата и величието му копнее.

На изток, в лъчи златисти Черното море

е гордост за всяко българско дете.

Дъхът ми спира пред величествените ти планини,

пред пенливите и буйни, български реки,

сърцето ми се радва на кристалните ти езера,

душата ми милее за плодородните нивя

и свеждам поглед пред златните жита.

Благословена, родна българска земя -

божествена, величествена и красива,

най-свидна от всички кътчета в света,

дано да сме достойни за твоята

благословена мъдрост, сила, красота!