Прием за учебната 2020/2021 година

Приемът за учебната 2020/2021 година ще бъде организиран и проведен

от Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи.

Линк към сайта на гимназията: https://itpg-varna.bg/

Линк към фейсбук страницата на гимназията: https://www.facebook.com/PGKMKS/

За повече информация телефон: +359888005610

Вяра Дукова

Директор на ПГКМКС

 

Наша гордост!!!

И ние помогнахме

Да си припомним заветите на тези, които са били, за да бъдем!

ПАТРИОТ

Патриот е - душа дава

за наука, за свобода;

но не свойта душа, братя,

а душата на народа!

И секиму добро струва,

само, знайте, за парата,

като човек - що да прави?

продава си и душата.

 

И е добър християнин:

не пропуща литургия;

но и в черква за туй ходи,

че черквата й търговия!

И секиму добро струва,

само, знайте, за парата,

като човек - що да прави?

залага си и жената.

 

И е човек с добро сърце:

не оставя сиромаси;

но не той вас, братя, храни,

а вий него със трудът си!

И секиму добро струва,

само, знайте, за парата,

като човек - що да прави?

изяда си и месата.

Още от нашия празник

29 МАЙ - ПРАЗНИК НА ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНЖЕНЕРИНГ, ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

https://youtu.be/lbzUQfHxEBE

 

Нашият празник

 

Уважаеми колеги, скъпи родители и ученици,

За нас е чест да ви поздравим с двегодишния рожден ден на едно неповторимо варненско училище!
Поздравяваме ви ние, учителите, желаещи да ви предадем знания и да ви въоръжим с умения, приканващи ви всяка сутрин към активност и труд. Положеният труд се възнаграждава по достойнство! Талантът е важен, но още по-важни са постоянството и труда. Вие самите знаете колко труд ви коства постигането на вашите успехи. Поздравяваме ви, славни наши отличници, медалисти, участници в различни области с постиженията и ви пожелаваме успехите ви да се умножават в бъдещето!

Ще останем заедно под „крилото“ на нашето училище още месец – време, което ще посветим на учене за напредък. Лятото ни обещава активни забавления и мъдри прозрения! Още веднъж ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

https://www.facebook.com/pollyl71/videos/10216655035828810/

Празнична диктовка по случай 24-ти май

По покана на БАН учениците от всички класове на ЧПГИТКН и преподавателите им по Български език и литература, в един от своите часове по БЕЛ, се присъединиха към кампанията на Института по случай 24-ти май: "Написаното остава. Пиши правилно!"

https://youtu.be/FVfdwe3pPvw

 

 

Честит празник!

Частна професионална гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки Ви поздравява за Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост!

https://youtu.be/xt5viLnutd0

Обучение в електронна среда в ЧПГИТКН

Уважаеми преподаватели, родители и ученици,

Учебният процес в ЧПГИТКН продължава дистанционно при утвърдения график за обучение в електронна среда чрез средствата на информационните и комуникационните технологии.

Предоставям Ви линк на заповедта на министъра на здравеопазването № РД-01-268/15.05.2020 година:

 http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/15/zapoved-rd-01-268-15-05-2020_g_ocxxEM9.pdf

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!