Програма за втори срок

8 а

 

1

8:00 - 8:45

2

8:55 - 9:40

3

9:50 - 10:35

4

11:05 - 11:50

5

12:00 - 12:45

6

12:55 - 13:40

7

13:50 - 14:35

8

14:45 - 15:30

9

15:40 - 16:25

Понеделник

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Първа група

Увод в програмиране то-учебна практика

Павлина Линова

Математика

Светлана Стоянова

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Български език и

литература

Костадин Дюлгеров

Български език и

литература

Костадин Дюлгеров

Информацио нни технологи и

Светлана Стоянова

Спортни дейности

Валентина Георгиева

 

Втора група

Материалознание

Гергана Русева

Вторник

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Български език и

литература

Костадин Дюлгеров

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Математика

Светлана Стоянова

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

 

 

 

Втора група

Основи на програмирането

Никола Райков

Сряда

Предприемач ество - ОПП

Даринка Павлова

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Български език и

литература

Костадин Дюлгеров

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Физическо възпитание и спорт

Валентина Георгиева

 

Четвъртък

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Физическо възпитание и спорт

Валентина Георгиева

Музика

Денка Стойнова

Час на класа Мариета Радева

 

Петък

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Математика

Светлана Стоянова

Философия

Валерия Василева

Програмиран е-ФУЧ

Павлина Линова

Програмиран е-ФУЧ

Павлина Линова

 

 

 

 

 

8 б

 

1

8:00 - 8:45

2

8:55 - 9:40

3

9:50 - 10:35

4

11:05 - 11:50

5

12:00 - 12:45

6

12:55 - 13:40

7

13:50 - 14:35

8

14:45 - 15:30

9

15:40 - 16:25

Понеделник

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Математика

Светлана Стоянова

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Материалозн ание

Гергана Русева

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Физическо възпитание и спорт

Валентина Георгиева

 

 

Вторник

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Български език и

литература

Павлина Иванова

Български език и

литература

Павлина Иванова

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Основи на програмиране то

Никола Райков

 

 

 

Сряда

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Предприемач ество - ОПП

Даринка Павлова

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Математика

Светлана Стоянова

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Български език и

литература

Павлина Иванова

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

 

 

Четвъртък

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Български език и

литература

Павлина Иванова

Музика

Денка Стойнова

Математика

Светлана Стоянова

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Час на класа Найденова Албена

 

 

Петък

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Информацио нни технологи и

Светлана Стоянова

Философия

Валерия Василева

Физическо възпитание и спорт

Валентина Георгиева

Спортни дейности

Валентина Георгиева

 

 

 

 

 

 

 

8 в

 

1

8:00 - 8:45

2

8:55 - 9:40

3

9:50 - 10:35

4

11:05 - 11:50

5

12:00 - 12:45

6

12:55 - 13:40

7

13:50 - 14:35

8

14:45 - 15:30

9

15:40 - 16:25

Понеделник

Математика

Светлана Стоянова

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Материали и заготовки

Гергана Русева

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Информацио нни технологи и

Светлана Стоянова

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

 

 

Вторник

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Математика

Светлана Стоянова

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Български език и

литература

Павлина Иванова

Час на класа Даниел Тончев

Физическо възпитание и спорт

Валентина Георгиева

Спортни дейности

Валентина Георгиева

 

Сряда

Математика

Светлана Стоянова

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Български език и

литература

Павлина Иванова

Български език и

литература

Павлина Иванова

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Физическо възпитание и спорт

Валентина Георгиева

 

 

Четвъртък

Предприемач ество - ОПП

Даринка Павлова

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Български език и

литература

Павлина Иванова

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Музика

Денка Стойнова

Илюстрация на книга -

ФУЧ

Боян Янев

Илюстрация на книга -

ФУЧ

Боян Янев

 

Петък

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Философия

Валерия Василева

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Компютърна графика -

ФУЧ

Стефан Тенев

Компютърна графика -

ФУЧ

Стефан Тенев

 

 

 

9 а

 

1

8:00 - 8:45

2

8:55 - 9:40

3

9:50 - 10:35

4

11:05 - 11:50

5

12:00 - 12:45

6

12:55 - 13:40

7

13:50 - 14:35

8

14:45 - 15:30

9

15:40 - 16:25

Понеделник

Първа група

Увод в програмиране то-учебна практика

Павлина Линова

Български език и

литература

Албена Комитова

Първа група

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Математика

Светлана Стоянова

История и цивилизации

Лъчезар Аврамов

Биология и здравно

образование

Мирослава Първовска

Физика и астрономия

Нуртен селимова

 

 

Втора група

Техническо чертане

Александрина Банкова

Втора група

Чужд език Английски език

Даниел Тончев

Вторник

Химия и опазване на

околната

среда

Жечка Владимиров а

Първа група

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

История и цивилизации

Лъчезар Аврамов

Математика

Светлана Стоянова

Физика и астрономия

Нуртен селимова

Физическо възпитание и спорт

Валентина Георгиева

Час на класа Светлана Стоянова

Основи на програмиране то

Никола Райков

Основи на програмиране то

Никола Райков

Втора група

Чужд език Английски език

Даниел Тончев

Сряда

Първа група

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Информацио нни технологи и

Светлана Стоянова

История и цивилизации

Лъчезар Аврамов

Биология и здравно

образование

Мирослава Първовска

Физика и астрономия

Нуртен селимова

География и икономика

Андрей Едрев

 

 

 

Втора група

Чужд език Английски език

Даниел Тончев

Четвъртък

Химия и опазване на

околната

среда

Жечка Владимиров а

Математика

Светлана Стоянова

Биология и здравно

образование

Мирослава Първовска

История и цивилизации

Лъчезар Аврамов

Музика

Денка Стойнова

Първа група

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Физическо възпитание и спорт

Валентина Георгиева

Спортни дейности

Валентина Георгиева

 

Втора група

Чужд език Английски език

Даниел Тончев

Петък

Български език и

литература

Албена Комитова

Български език и

литература

Албена Комитова

Философия

Валерия Василева

География и икономика

Андрей Едрев

Първа група

Чужд език - немски

Наталия Бенева

Първа група

Чужд език - немски

Наталия Бенева

Програмиран е-ФУЧ

Павлина Линова

Програмиран е-ФУЧ

Павлина Линова

 

Втора група

Чужд език - немски

Найденова Албена

Втора група

Чужд език - немски

Найденова Албена

 

Възстановяване на учебния процес

Уважаеми ученици, родители и учители,

Съгласно Протокол № 3 от 07.02.2020 г., въведените с решение на областната комисия при заседание на 27.01.2020 г. противоепидемични мерки за периода 28.01.-07.02.2020г., се отменят, считано от 8.02.2020 г.

Учебните занятия  в училище се възстановяват в понеделник,  10.02.2020 г. със седмичното разписание за първи учебен срок. 

Преустановяване на учeбния процес за периода 06-07 февруари

Уважаеми ученици, родители и учители,

Във връзка с дадено задължително предписание от РЗИ-Варна и съгласно чл. 105, ал. 5 от ЗПУО, училищата от област Варна преустановяват учебни занятия за периода 06 февруари - 7 февруари 2020 г. включително. Съгласно Протокол № РД -02-1/04.02.2020 г. "остават в сила разпоредените противоепидемични мерки, взети с решение на комисията при заседание на 27.01.2020 г. за срок до 07.02.2020 г. включително."

Учебните занятия ще бъдат подновени на 10.02.2020 г. със седмично разписание за първи учебен срок,  освен ако комисията не реши друго.

Молим, да следите сайта и електронния дневник за своевременна и актуална информация.

 

Грипна ваканция

Уважаеми ученици, родители и колеги,
информираме Ви, че с решение на д-р Д. Михайлова, директор на РЗИ Варна (Протокол № 1 от 27.01.2020г. ) е дадено задължително предписание за директорите на училища на територията на област Варна, както следва:
"т.8. Директорите на училища на територията на Област Варна да изпълнят следното задължително предписание: да разпоредят преустановяването на учебно-възпитателния процес за съответната образователна институция за периода от 28.01.2020г. до 05.02.2020г. включително."

Предвид обявената със заповед на министъра на образованието и науката междусрочна ваканция на 05.02.2020г. и съгласно чл 105, ал. 5 от ЗПУО следва:
- да бъде издадена заповед на директора за преустановяване на учебните занятия за периода 28.01.2020г. до 04.02.2020г. включително  - заповедта да бъде публикувана на сайта на училището, заедно със съобщение, че учебните занятия се възстановяват на 06.02.2020г.;
- класните ръководители да уведомят родителите по установения в институцията ред, че учебните занятия се възстановяват на 06.02.2020г., т.е. след междусрочната ваканция.

28.10.2019 г. - учебен ден за ЧПГИТКН

Уважаеми учители, ученици и родители,

Във връзка с получени писма от РУО-Варна и МОН, 28.10.2019 г. ще бъде учебен ден за ЧПГИТКН.

Писма от РУО и МОН

 

Стипендии за II срок на учебната 2019-2020 година

Учениците на Частна Професионална Гимназия по Инженеринг,  Технологии и Компютърни Науки могат да кандидатстват за стипендия, като подадат документите си на класния ръководител, в срок до 26.02.2020 година.

Прочетете повече:  Стипендии

 

Регистрации в електронен дневник

Уважаеми учители, родители и ученици,

Щастливи сме да Ви съобщим, че училището ни вече разполага с електронен дневник, който значително ще подобри съвместната ни работа.

За целта е нужно да се регистрирате на следния линк като следвате инструкциите за регистрация. Линк за вход в системата на електронния дневник: https://www.shkolo.bg/

На този линк има подробно ръководство за работа с платформата: https://www.shkolo.bg/blog/help/

Седмична програма

 

  Седмична програма за първи срок на учебната 2019/2020 година на ЧПГИТКН - VIII А клас    
                   
      ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК    
  8:00-8:45 1   Английски език  Предприемачество Български език и литература  Английски език  Английски език    
  9:05-9:50 2   Английски език   Английски език   Английски език    Английски език   Английски език    
  10:00-10:45 3   Български език и литература   Английски език   Английски език

 Увод в програмирането/първа група

Материалознание/втора група

 Английски език    
  11:05-11:50 4   Български език и литература   Английски език    Английски език  Английски език    Английски език    
  12:00-12:45 5  Математика    Български език и литература   Информационни технологии   Изобразително изкуство  Философия    
  12:55-13:40 6    Английски език   Основи на програмирането - ФУЧ/втора група/втора седмица   Английски език    Физическо възпитание и спорт    Математика    
  13:50-14:35 7   Английски език   Основи на програмирането - ФУЧ/втора група/втора седмица  Математика   Спортни дейности/през седмица  Програмиране/втора група    
  14:45-15:30 8  Физическо възпитание и спорт    Час на класа  Спортни дейности/през седмица  Програмиране/втора група    
                   
  Седмична програма за първи срок на учебната 2019/2020 година на ЧПГИТКН - VIII Б клас    
                   
      ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК    
  8:00-8:45 1  Английски език  Материалознание  Предприемачество    Английски език    Български език и литература    
  9:05-9:50 2    Математика   Български език и литература    Български език и литература   Английски език   Български език и литература    
  10:00-10:45 3   Английски език   Английски език  Английски език  Английски език  Английски език    
  11:05-11:50 4   Английски език    Английски език  Английски език   Английски език  Философия    
  12:00-12:45 5   Английски език    Английски език  Английски език  Английски език  Английски език    
  12:55-13:40 6 Информационни технологии     Основи на програмирането - ФУЧ/първа седмица  Математика  Математика  Физическо възпитание и спорт     
  13:50-14:35 7  Час на класа  Основи на програмирането - ФУЧ/първа седмица    Английски език  Изобразително изкуство  Спортни дейности/през седмица      
  14:45-15:30 8      Физическо възпитание и спорт     Спортни дейности/през седмица    
                   
  Седмична програма за първи срок на учебната 2019/2020 година на ЧПГИТКН - VIII В клас    
                   
      ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК    
  8:00-8:45 1   Материалознание    Български език и литература   Български език и литература    Английски език   Английски език    
  9:05-9:50 2   Английски език   Английски език   Английски език    Английски език   Английски език    
  10:00-10:45 3   Математика    Английски език    Английски език   Английски език   Английски език    
  11:05-11:50 4   Български език и литература    Английски език   Английски език     Английски език   Английски език    
  12:00-12:45 5   Български език и литература   Информационни технологии Английски език     Математика  Английски език     
  12:55-13:40 6   Английски език Математика   Физическо възпитание и спорт   Изобразително изкуство

 Философия

   
  13:50-14:35 7  Час на класа  Предприемачество  Спортни дейности   Компютърна графика - ФУЧ   Илюстрация на книга

 

   
  14:45-15:30 8    Физическо възпитание и спорт    Компютърна графика - ФУЧ    Илюстрация на книга    
  Седмична програма за първи срок на учебната 2019/2020 година на ЧПГИТКН - IX клас    
                   
      ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК    
  8:00-8:45 1   Математика   Биология и здравно образование   Английски език   Български език и литература   Математика    
  9:05-9:50 2   Техническо чертане   Математика Здравословни и безопасни условия на труд     Български език и литература   История и цивилизации    
  10:00-10:45 3  Английски език

  Български език и литература

 

  История и цивилизации  Физика и астрономия   Философия    
  11:05-11:50 4  Английски език

 География и икономика

 Биология и здравно образование    Изобразително изкуство Информационни технологии     
  12:00-12:45 5  История и цивилизации    Химия и опазване на околната среда   Физика и астрономия     Химия и опазване на околната среда

Химия и опазване на околната среда 

   
  12:55-13:40 6   Физическо възпитание и спорт    Английски език Програмиране - ИУЧ/ първагрупа  История и цивилизации  

Руски език/ първа група

Немски език/втора група

   

   
  13:50-14:35 7  Спортни дейности    Физическо възпитание и спорт   Програмиране - ФУЧ/ първагрупа   География и икономика

 

Руски език/ първа група

Немски език/втора група

   
  14:45-15:30 8     Основи на програмирането - ФУЧ/втора група/през седмица   Програмиране - ФУЧ/ първагрупа   Час на класа      
  15:40-16:25  9   Основи на програмирането - ФУЧ/втора група/през седмица          

 

Прием 2019/2020 година

ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

Документите за кандидатстване се подават в сградата на ЧПГИТКН – Учебен корпус на Технически университет – гр. Варна, 3-ти етаж.

Онлайн заявление за кандидатстване в ЧПГТИКН: bit.ly/2VOINP2 или от тук

Прочети още...

Професионалната гимназия към ТУ-Варна с амбиции за участие във FIRST Robotic Competition

Тридесет и четири ученици от 7 до 12 клас от 12 варненски училища се включиха в лятната школа по роботика, организирана от 8 до 12 юли от Технически университет – Варна и Частна професионална гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки към ТУ – Варна.

Прочети още...