29 МАЙ - ПРАЗНИК НА ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНЖЕНЕРИНГ, ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

https://youtu.be/lbzUQfHxEBE