Уважаеми колеги, скъпи родители и ученици,

За нас е чест да ви поздравим с двегодишния рожден ден на едно неповторимо варненско училище!
Поздравяваме ви ние, учителите, желаещи да ви предадем знания и да ви въоръжим с умения, приканващи ви всяка сутрин към активност и труд. Положеният труд се възнаграждава по достойнство! Талантът е важен, но още по-важни са постоянството и труда. Вие самите знаете колко труд ви коства постигането на вашите успехи. Поздравяваме ви, славни наши отличници, медалисти, участници в различни области с постиженията и ви пожелаваме успехите ви да се умножават в бъдещето!

Ще останем заедно под „крилото“ на нашето училище още месец – време, което ще посветим на учене за напредък. Лятото ни обещава активни забавления и мъдри прозрения! Още веднъж ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

инж. Нели Калчева

Директор на ЧПГИТКН

https://www.facebook.com/pollyl71/videos/10216655035828810/