Приемът за учебната 2020/2021 година ще бъде организиран и проведен

от Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи.

Линк към сайта на гимназията: https://itpg-varna.bg/

Линк към фейсбук страницата на гимназията: https://www.facebook.com/PGKMKS/

За повече информация телефон: +359888005610

Вяра Дукова

Директор на ПГКМКС