Временна седмична програма за периода от 13 до 16 април 2020 година

Преподавателите на Частна Професионална Гимназия по Инженеринг, Технологии и Компютърни Науки в дните от 13 до 16 април 2020 година са подготвили за всички свои ученици: виртуални разходки в миналото, посещение на музеи, лекции свързани със здравно образование, екология и опазване на околната среда, литературни клубове, дискусионен клуб, география и икономика, музика, народни танци, фитнес, илюстрация на книга, както и консултации по отделни предмети.

Прочети още...

Националeн конкурс „Възкресение Христово“ – 2020

Удължава се крайният срок за подаване на творби в Националния конкурс „Възкресение Христово“ – 2020
 
Крайният срок за подаване на творби в Националния конкурс „Възкресение Христово“ – 2020 г. до 22 април 2020 г.
 
СТАТУТ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО” - https://bg-patriarshia.bg/news.php?id=316524
 
ОБЯВА НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС "ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО" - https://bg-patriarshia.bg/news.php?id=316527
 

ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ

 Заповед №РД 01-219/02.04.2020 г. до отмяната на извънредното положение работодателите да прилагат мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19.

Извънреден инструктаж във връзка със Заповед NoРД-01-124/13.03.2020 г. на МЗ с усложняващата се епидемична обстановка,свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и предписанията от ГИТ за предприети организационни и технически мерки за ограничаване на риска по работните места от разпространение на корона вирус.

Прочети още...

ДНИТЕ ДО 13 МАЙ ЩЕ СА НЕПРИСЪСТВЕНИ В УЧИЛИЩЕ

Дните до 13 май 2020 година ще са неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването.

Обучението на учениците ще продължи в електронна среда.

Министерството на образованието и науката препоръчва по преценка на учителите да се редуват уроци за упражнения с преподаването на нови знания, както и да се използват по-пълноценно възможностите на проектно-базираното обучение. На този етап в училищната документация не е необходимо да се вписват оценки, а учителите трябва да следят ангажираността и активността на всеки свой ученик.

На официалната страница на Министерството образованието и науката е обявен „Телефон е-образование“ с номер 0800 10 112, на който могат да се отправят въпроси и предложения, свързани с учебния процес.

За повече информация прочетете в сайта на МОН.

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн линия

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.

Прочети още...

Дистанционен учебен процес

Уважаеми преподаватели, родители и ученици!

Учебните занятия ще се провеждат дистанционно съобразно седмичната учебна програма.  Часовете ще започват в 8.30 часа и ще завършват в 13.00 часа, с продължителност от 30 минути и почивка от 10 минути. Ако учениците няма да имат час и това ще бъде упоменато. 

Часовете за следващите учебни дни, дистанционно ще се провеждат по следния график (до второ нареждане):

1 час - 8.30 - 9.00

2 час - 9.10 - 9.40

3 час - 9.50 - 10.20

4 час -10.30 - 11.00

5 час - 11.10 - 11.40

6 час - 11.50 - 12.20

7 час - 12.30 - 13.00

8 час - 13.00 - ФУЧ или индивидуални консултации след уговорка с преподавател

 

Следете сайта и електронния дневник на училището за актуална информация.

Извънредно положение

Министерството на образованието и науката излезе с официално обръщение към родителите:

Уважаеми родители,

    Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

    Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения. Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност. За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

• Насърчавайте детето да бъде активно.

• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 

 

Национален конкурс „Млади таланти“ 2020 година

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието и науката за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната.

Прочети още...

Програма за втори срок

 

Прочети още...

Стипендии за II срок на учебната 2019-2020 година

Учениците на Частна Професионална Гимназия по Инженеринг,  Технологии и Компютърни Науки могат да кандидатстват за стипендия, като подадат документите си на класния ръководител, в срок до 26.02.2020 година.

Прочетете повече:  Стипендии