Реализират алгоритми с повтарящи се действия, които създават анимирани истории. Изучават се начини на движение на обект в четирите посоки, синхронизиране на повече от един герой, работа с графичен редактор.