БЛАГОСЛОВЕНА БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ

Добромира Християнова Миткова -15 г.

Благословена, свидна, българска земя

с най-прекрасната и най-красива,

лазурна, морска синева на нашата Земя!

На север, Дунав величествено се синее

и всеки българин с възхищение,

за красотата и величието му копнее.

На изток, в лъчи златисти Черното море

е гордост за всяко българско дете.

Дъхът ми спира пред величествените ти планини,

пред пенливите и буйни, български реки,

сърцето ми се радва на кристалните ти езера,

душата ми милее за плодородните нивя

и свеждам поглед пред златните жита.

Благословена, родна българска земя -

божествена, величествена и красива,

най-свидна от всички кътчета в света,

дано да сме достойни за твоята

благословена мъдрост, сила, красота!