Празник на ЧПГИТКН - 29 май 2019 година - първи рожден ден на гимназията. 
Събитието се отбеляза с тържество, на което присъстваха ръководството на ТУ-Варна и на гимназията, преподаватели, родители и гости. Приветствия поднесоха доц. д-р инж. Маринова – зам. ректор на ТУ-Варна, доц. д-р инж. Чакърова – управител на гимназията и инж. Калчева – директор на гимназията. Тържеството започна с кратка ретроспективна презентация на изминалата година. Доцент Чакърова награди с грамоти и книги осмокласници, успешно представили гимназията на различни олимпиади и конкурси. Учениците рецитираха произведението „Азбучна молитва“ на Константин Преславски, което са изучавали през годината по литература. Осмокласниците презентираха своите бъдещи професии на английски език. Музикален поздрав поднесе преподавателят по музика Боян Дойчев с Астуриас на Исаак Альбенис и чуждестранният студент в ТУ-Варна - Александър Войтович с изпълнение на „Get Lucky“ и „Выхода нет“. Тържеството завърши с почерпка и пожелание мероприятието да се превърне в традиция, която да продължи през годините.