ТУК ДА БЪДЕ БЪЛГАРИЯ

Добромира Християнова Миткова -15 г.

 лъч божествен,

историята на България благослови,

тук край Варна –моя роден град,

Хан Аспарух, Византия, той победи!

И в годината 680-договор,

след славна битка повели :

-Да бъде тук България,

да я тачат всички и и се кланят, доземи!...

Историята свята на моята Родина,

започва с гордост знам оттук,

където най-красиво и синьо е небето,

и в слънце приказно до борове вековни,

с белоснежни чайки, нежно гали се морето.

Навред омайни природни красоти,

около Варна, най-красива

във всички географски ширини.

Тук най-достойните хора на света

живеят, създавайки блага творят,

децата весело се смеят под мирното небе,

обгърнати с обич, учат и играят,

и се гордеят с лазурното море.

Българи се с гордост те наричат,

и Родината си, свята много те обичат,

добротата в сърцата им живее

и всеки, с много гордост и любов,

за Отечеството свое, копнее и милее !