"БЪЛГАРИЯ"

от Добромира Християнова Миткова - 15 години


 

Родината своя прославят,
своя скъп роден дом, те възпяват.
Обичат я силно,
като майчица тяхна свещена,
тъй ценена, красива и благословена!
В нея са закърмени с много любов,
учат, пеят, творят и играят
и всяко кътче свещено, обичат и славят.
И пеят те своята песен вълшебна,
за кристално чистите, планински езера,
за златните, житни, добруджански нивя,
за горите ни вековни с боров аромат,
за морето ни лазурно, с божествен златен бряг.
За тучните ливади,
където най-красивите цветя растат,
за щастливите дечица,
които на земята родна, играят и творят.
Родината своя да пазят се вричат,
като майка свещена да я пазят, ценят и обичат!