Екология и опазване на околната среда

Днес 16.04.2020 г. се състоя среща на учениците от ЧПГИТКН в клуб „Екология и опазване на околната среда“, с преподавател инж. Ж. Владимирова. Темата на срещата беше: „Моята среща със земята от космоса“. Учениците изгледаха филма "Земята от Космоса".

Филмът разкрива невидимите сили и процеси, които поддържат живота на планетата ни. Сега за първи път имаме възможност да ги видим в действие в естествената им среда. В невероятни детайли да проследим как работи и как се променя нашата планета. Провокативен, изненадващ и удивително красив – гледай го, и вече никога няма да погледнеш света със същите очи.

https://youtu.be/0E2Bt9bTi9k

Виртуална разходка в миналото – ден трети – 15.04.2020 г.

Днес доц. Д-р Лъчезар Аврамов поведе учениците от ЧПГИТКН на поредната приятна и полезна виртуална разходка – към Побитите камъни (Каменната гора). След като изгледаха предложеното видео, им беше поставена задача да отговорят на следните любопитни въпроси:
1) Ходили ли сте там и как сте се почувствали на това място?
2) Защо са наречени "Побитите камъни" или "Каменната гора"?
3) Въпрос с повишена трудност – как се казва филмът, кадри от който са включени в края на видеото?“ 

https://youtu.be/C_iNxM9I7lU

 

Виртуална разходка в миналото – ден втори - 14.04.2020г.

Поредната, втора виртуална разходка назад във времето с „екскурзовод“ доц. д-р Лъчезар Аврамов, разкри на учениците от ЧПГИТКН тайните на Варненския халколитен некропол.
Заданието на учителя включва следните въпроси:
1. Къде се намира Варненският халколитен некропол и били ли сте там? (ако сте ходили – кое ви е било най-интересно при посещението?)
2. Кое ви впечатли най-силно от изгледаното видео?
3. Знаете ли къде са изложени находките от некропола?

https://youtu.be/R_bEZfyioL0

 

Един различен час по музика

В часа по музика представянето на учебното съдържание се осъществява чрез комфорта на добре познатата учебна форма, в сътрудничество с привидно развлекателната, нетрадиционна и изключително привлекателна за подрастващите технологична, информационна виртуална действителност. На 13 април 2020 година с учениците от ЧПГИТКН се проведе дискусия на тема „Филмова музика”. Като акомпанимент на филмова картина, музиката би могла да бъде просто фон, но доста често е избирана с конкретна цел – усилване на цялостния ефект. Пренасяйки се в света на филмовата музика, се създаде специфична атмосфера, която предизвика определени емоционални реакции. По време на часа учениците слушаха и анализираха емблематични и запомнящи се музикални теми. Всеки един от тях имаше възможността да представи примери от своята любима филмова музика. Днес 14 април 2020 година ще гледаме концерт, който представя някой от най-добрите мелодии, присъстващи в онлайн игрите. В някои от тях ще забележим класическия стил на музиката, при други ще има изцяло модерно, съвременно звучене, а трети ще съчетават и двата стила.

Литературен клуб "Счупената писалка"

Клуб "Екология и опазване на околната среда"

Днес 14.04.2020 г. се състоя първата среща на учениците от ЧПГИТКН в клуб „Екология и опазване на околната среда“, с преподавател инж. Владимирова.
Основна задача на клуба е, да формира екологично мислене у учениците и популяризира сред тях съвременните екологични проблеми, в следствие на човешкото вмешателство в природата, и постиженията при разрешаването им. Да формира у участниците адекватно уважително отношение към животните, природата и природосъобразния начин на живот.
Темата на първата среща беше „Замърсяване на моретата и океаните с пластмаса“.
Учениците изгледаха документалния филм на Лиз Боонин „Удавени в пластмаса“.

https://www.dokumentalni.com/archives/10480

Ролята на пчелата за опазване на природата и околната среда

    

   Биологията като наука за живота учи как да опазваме собствения си свят - с всичко живо в него.

   На първата среща днес, 13 април 2020 година г-жа Първовска представи на учениците от ЧПГИТКН  презентация за значението на пчелите за оцеляването на човешкия род.

     Предстоят им още интересни открития.

Дискусионен клуб "Таралежи"

 

На 13 април 2020 година в ЧПГИТКН бе създаден Дискусионен клуб "Таралежи", който ще се опитва да приглажда "наострените бодлички"...

Срещите ще служат на подрастващите да се справят по-успешно с кризата на порастването и да разперят криле след излизането от какавидите на детството.

Литературен клуб

На 13 април 2020 година се състоя първата среща на учениците от ЧПГИТКН в "Литературен клуб". Учителят по БЕЛ Павлина Атанасова събира в него участниците под наслова "Завършеният свят на литературата и безкрайността на езика в текста". От първата среща ги провокира да търсят сред своите близки четящи хора, които да ги "заразят" със своята страст. Предстои им заедно да изготвят класация на "най-четените книги."
В Литературен клуб са на почит междупредметните връзки. Днес учениците гледаха кратка англоезична анимация "Що е литература".

Виртуална разходка в миналото

Доц. д-р Аврамов поведе учениците от ЧПГИТКН чрез виртуална разходка в миналото на България и в частност Варна и нейните околности. Всеки ученик трябваше да отговори на следните въпроси:
1) Какви чувства имате след тази виртуална разходка?
2) Посещавали сте някои от тези места?
3) Какви още забележителности в България знаете?

 https://youtu.be/xuNNU-UQjKI