Занимания по интереси в ЧПГИТКН - школа по програмиране (Visual Basic for Applications). Преподавател: инж. Никола Райков