На 13 април 2020 година се състоя първата среща на учениците от ЧПГИТКН в "Литературен клуб". Учителят по БЕЛ Павлина Атанасова събира в него участниците под наслова "Завършеният свят на литературата и безкрайността на езика в текста". От първата среща ги провокира да търсят сред своите близки четящи хора, които да ги "заразят" със своята страст. Предстои им заедно да изготвят класация на "най-четените книги."
В Литературен клуб са на почит междупредметните връзки. Днес учениците гледаха кратка англоезична анимация "Що е литература".