Учениците от ЧПГИТКН в дни на отворените врати в ТУ - Варна.