На 13 април 2020 година в ЧПГИТКН бе създаден Дискусионен клуб "Таралежи", който ще се опитва да приглажда "наострените бодлички"...

Срещите ще служат на подрастващите да се справят по-успешно с кризата на порастването и да разперят криле след излизането от какавидите на детството.