Частна Професионална Гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки е вписана в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на 29 май 2018 г. През учебната 2018/2019 година се извършва обучение по 2 специалности: Системно програмиране и Възобновяеми енергийни източници с интензивно изучаване на английски език.

Професионалната гимназия, собственост на Технически университет – Варна осигурява обучение с материално – техническа база, съобразена с последните тенденции в развитието на техниката и технологиите и извършващо се  от високо квалифицирани университетски преподаватели и водещи специалисти от бизнеса.


НОВИНИ