Частна Професионална Гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки е вписана в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на 29 май 2018 г.

Професионалната гимназия, собственост на Технически университет – Варна осигурява обучение с материално – техническа база, съобразена с последните тенденции в развитието на техниката и технологиите и извършващо се  от високо квалифицирани университетски преподаватели и водещи специалисти от бизнеса.

За учебната 2019/2020 година  Частна професионална гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки обявява свободни места за прием на ученици в 9. клас в следните специалности:

  1. Системно програмиране – 6 места (платена форма)

 За повече информация протечете  статията: Свободни места за 9. клас през учебната 2019/2020 година

Частна Професионална Гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки обявява свободни места за прием на ученици в 8. клас за учебната 2019/2020 година в следните специалности:

  1. Системно програмиране – 7 места (платена форма)

Онлайн заявление за кандидатстване в ЧПГТИКН: bit.ly/2VOINP2 или от тук

 За повече информация протечете  статията: Прием 2019/2020 година

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ