Частна Професионална Гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки е вписана в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на 29 май 2018 г.

Професионалната гимназия, собственост на Технически университет – Варна осигурява обучение с материално – техническа база, съобразена с последните тенденции в развитието на техниката и технологиите и извършващо се  от високо квалифицирани университетски преподаватели и водещи специалисти от бизнеса.

 

Частна Професионална Гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки обявява свободни места за прием на ученици в 8. клас за учебната 2019/2020 година в следните специалности:

  1. Специалност Системно програмиране – Вариант В2 – трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език – дневна форма на обучение - 5 места  (платена форма)
  2. Специалност Възобновяеми енергийни източнци – Вариант В2 – трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език – дневна форма на обучение - 2 места  (без такса на обучение)

 

Онлайн заявление за кандидатстване в ЧПГТИКН: bit.ly/2VOINP2 или от тук

 За повече информация протечете  статията: Прием 2019/2020 година

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ