Днес 14.04.2020 г. се състоя първата среща на учениците от ЧПГИТКН в клуб „Екология и опазване на околната среда“, с преподавател инж. Владимирова.
Основна задача на клуба е, да формира екологично мислене у учениците и популяризира сред тях съвременните екологични проблеми, в следствие на човешкото вмешателство в природата, и постиженията при разрешаването им. Да формира у участниците адекватно уважително отношение към животните, природата и природосъобразния начин на живот.
Темата на първата среща беше „Замърсяване на моретата и океаните с пластмаса“.
Учениците изгледаха документалния филм на Лиз Боонин „Удавени в пластмаса“.

https://www.dokumentalni.com/archives/10480