В часа по музика представянето на учебното съдържание се осъществява чрез комфорта на добре познатата учебна форма, в сътрудничество с привидно развлекателната, нетрадиционна и изключително привлекателна за подрастващите технологична, информационна виртуална действителност. На 13 април 2020 година с учениците от ЧПГИТКН се проведе дискусия на тема „Филмова музика”. Като акомпанимент на филмова картина, музиката би могла да бъде просто фон, но доста често е избирана с конкретна цел – усилване на цялостния ефект. Пренасяйки се в света на филмовата музика, се създаде специфична атмосфера, която предизвика определени емоционални реакции. По време на часа учениците слушаха и анализираха емблематични и запомнящи се музикални теми. Всеки един от тях имаше възможността да представи примери от своята любима филмова музика. Днес 14 април 2020 година ще гледаме концерт, който представя някой от най-добрите мелодии, присъстващи в онлайн игрите. В някои от тях ще забележим класическия стил на музиката, при други ще има изцяло модерно, съвременно звучене, а трети ще съчетават и двата стила.