Заниманията по "Илюстрация на книга" в ЧПГИТКН, водени от художника Боян Янев, включват запознаване на учениците с интересни шрифтове от различни епохи. За начало г-н Янев представи един изключително спектаколарен шрифт "ГОТИК".Той излъчва мистичност и е иманентен с възрастовите особености на учениците. Следва "КАНЧЕЛАРЕСКА" - един невероятно красив бързописен шрифт от времето на ренесанса. А след тях идва ред на съвършения "КАПИТАЛИС МОНУМЕНТАЛИС", който като истински шедьовър е винаги актуален, модерен, и лесен за писане.