Споделено от часовете по музика в нашата гимназия...

Разнообразните музикални инструменти и възможните темброви съчетания между тях ни предлагат богата палитра от тонови багри, които са способни да предизвикат у нас различни трепети и емоции. Всеки народ има свои характерни инструменти, със своя определена изразност, свързани с определени обичаи и дейности. Тереминът е електронен музикален инструмент, който се отличава сред музикалните инструменти по това, че на него се свири без физически контакт. В това видео ще видите как се свири само чрез енергията на ръцете. Този инструмент образува магнитно поле и звукът му звучи като виола или висок женски глас. Чуйте колко е красиво.

https://youtu.be/lY7sXKGZl2w