В часа по "ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА" учениците от ЧПГИТКН се запознаха с една от фантастичните хипотези, доказваща непредсказуемото поведение на водата "Водата има памет". Има много проучвания и доказателства за това, че водата притежава свойства, които надхвърлят рамките на чистата химия..
Изгледаха филма "Структурирана вода", показващ резултати от проведени експерименти на екипа на Рустум Рой, които показват, че Водата възприема и запаметява всичко, което се случва около нея.

https://youtu.be/3s1rQuS1QCQ