На 9 октомври 2018 година учениците от Частна професионална гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки град Варна посетиха ретроспективна изложба  30 години специалност „Изчислителна техника”, 50 години секция „Изчислителна техника”, намираща се  в коридора на Топла връзка на Технически университет – Варна.

Учениците разгледаха с интерес стари печатни платки, дискове, дискети, типове контролери, отживял времето си настолен компютър, както и преносим компютър модел Power- book 150 с  32-битов микропроцесор, пожълтели от времето първи ръководства за лабораторни упражнения, първи учебни планове. Проведе се беседа за история на компютрите, сравнение на основните хардуерни характеристики между сегашните компютърно системи и тези експонати, с което се актуализираха знанията на учениците по информационни технологии. Учениците осмислиха огромният скок на развитието на информационните технологии за тези няколко десетилетия и направиха опит да прогнозират какви  ще са бъдещите дигитални устройства.