На 12 октомври 2018 г. учениците от Частна професионална гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки град Варна участваха в дискусия със студента третокурсник Александър Георгиев  от специалност Софтуерни и интернет технологии в Технически университет - Варна на тема: “Съвременните информационни технологии  и готовността ни да ги използваме”.

Той разказа за избора си на професионално направление, за любовта си към програмирането, за нуждата от специалисти на световно ниво, за съвременните тенденции в програмирането, за изкуствения интелект, за блокчейн и криптовалути. Учениците се включиха в дискусията “за” и “против” социалните мрежи, криптовалутите, коментираха правилата за безопасна работа в интернет и с дигитално устройство. Специално място в дискусията бе отредено на връзката на програмирането и устройствата за управление на машините, свързани с възобновяемите енергийни източници - ветрогенератори, слънчеви панели и други.