Учениците от Частна Професионална Гимназия по Инженеринг, Технологии и Компютърни Науки се включиха в инициативата на студентски клуб „Дар“ на ТУ- Варна в събирането на стари дрехи в помощ на нуждаещи се.

http://bnr.bg/varna/post/101037641/studenti-s?fbclid=IwAR2pTRtaZhBZeorpRRDFb8kvwz5njQvG3DvPeLUVJCWPIQ6lSDK9mklVpZ4