На 29 март 2019 година учениците от 8 клас на Частна Професионална Гимназия по Инженеринг,  Технологии и Компютърни Науки към ТУ – Варна присъстваха на  състезанието „Най-добра иновативна идея” за ученици от XI и XII клас, организирано от катедра „Индустриален мениджмънт”, ТУ – Варна.

Вниманието на осмокласниците  беше привлечено от макети на проекти с различна тематика като: „Умен волан“, „Вкусът на бъдещето“, „Работилничка за мечти“, „Иновативни гривни с чип, подпомагащи развитието на родния туризъм“ и други.

Учениците задаваха въпроси на участниците в състезанието и изказваха свое мнение по представените проекти. Мнението им е, че след една година е възможно и те да разработят успешно и в екип иновативно предложение, с което да се представят на състезанието.