Технически университет – Варна посреща през академичната 2018/2019 година петдесет и петия випуск първокурсници и първите осмокласници от новата частна професионална гимназия. Тържеството за откриване на учебната година уважиха областният управител г-н Стоян Пасев и заместник-кметът на Район „Приморски“ - инж. Илия Кафалийски, и двамата - възпитаници на ТУ – Варна. Гости на тържеството бяха още д-р Христо Христов – председател на настоятелството на ТУ – Варна и бившите ректори – проф. Асен Недев и проф. Димитър Димитров.

Откриването на учебната 2018/2019 година съвпадна с православния празник, на който почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и София и добродетелите, които те олицетворяват - вярата, надеждата, любовта и мъдростта. С пожеланието тези ценности да ни съпътстват и в нашия академичен живот, тържествен водосвет за здраве и благополучие през новата учебна година отслужи иконом Цветан Флоров, представител на Варненската и Великопреславска света митрополия.


„Бих казал, че днес е особено хубав повод за празник, защото имаме честта да посрещнем 55-я випуск студенти-първокурсници и заедно с тях - първия випуск ученици от новата Частна професионална гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки към Технически университет – Варна! Неслучайно казват, че най-сигурното нещо в живота е промяната. И ние се променяме - академичната ни общност се разширява все повече и става все по-млада. Това ни дава изключително много надежда и увереност не само за доброто бъдеще на университета, но и на инженерните науки и технологичния прогрес в България!“ – каза в обръщението си ректорът на Технически университет - Варна – проф. дн инж. Росен Василев.


Възраждането на интереса към инженерното образование е факт - в юбилейната учебна година ТУ – Варна изпълни 96% държавния план-прием. Тази година 1201 първокурсници избраха своята специалност в професионалните направления в ТУ – Варна – „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и aвтоматика“, „Комуникации и компютърни технологии“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Общо инженерство“, „Растениевъдство“, „Социални и правни науки“. Приветствие от името на първокурсниците отправи Димана Александрова, приета с най-висок бал в една от най-предпочитаните специалности - „Софтуерни и интернет технологии“.


Десислава Кръстева – председател на Студентския съвет към ТУ – Варна също пожела успех на колегите си бакалаври, професионални бакалаври, магистри и докторанти и обеща, че съветът и през тази година активно ще съдейства за решаване на проблемите на студентите, ще инициира образователни, научни, спортни и забавни събития.

Специален поздрав за всички гости подготвиха и танцьорите от Студентския танцов състав към ТУ – Варна с художествен ръководител Пламен Малешков, които изпълниха шопски танц. В края на тържеството по стара българска традиция ректорът плисна вода за късмет, а гостите бяха посрещнати в сградата на университета с хляб и сол и с пожеланието „На добър час!“