Учениците от 8 клас на "Частната професионална гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки", специалности "Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)" и "Системно програмиране" направиха своята първа обиколка по следите на технологиите за използване на ВЕИ на територията на ТУ - Варна.

Под ръководството на доц. Даниела Чакърова, управител на "Частната професионална гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки - ЕООД" и преподавател в ТУ - Варна те посетиха лабораторията по "Отопление, вентилация и климатизация", където разгледаха последната придобивка на катедра "Топлотехника" - термопомпена отоплителна инсталация, оборудвана с термопомпа въздух - вода на Mitsubishi Electric - Ecodan. Инсталацията е реализирана през подово отопление и вентилаторни конвектори и е дар от Климаком Инженеринг Варна ООД. Доц. Чакърова разказа на учениците за различните източници на възобновяема енергия и технологиите за използване на тази енергия в бита и промишлеността.