В час по ФВС и през свободното време във фитнеса на ТУ - Варна