Учениците от ЧПГИТКН посетиха автоизложението в Двореца на спорта и културата и нагледно изучаваха частите на автомобила на английски език, след което урокът продължи с разходка из Морската градина.